Aktuality

Okná do sveta

Letné mesiace sme v Claudiane využili nie len na relax. Na prelome mesiacov júl a august 2015 sa nám podarilo zvládnuť aj významnú úlohu v rámci projektu „Okná do sveta“. Vymenili sme okná na priestoroch určených pre vybudovanie podporovaného bývania. Neoceniteľný prínos zapojenia komunity si uvedomujeme čoraz viac, a preto nás veľmi teší podiel dobrovoľníckej práce nie len z radov rodinných príslušníkov klientov, ale aj mnohých ďalších. Finančné prostriedky na výmenu okien sme získali z viacerých zdrojov: Bratislavský samosprávny kraj (2500,00€), neformálna skupina darcov z firemného prostredia (1777,77€), darcovia cez portál Dobrá krajina (1365,79€), anonymný darca (1000,00€). Ďakujeme zo srdca všetkým.

Možnosť ako adresovať Vaše 2% z dane konkrétne

Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO: 37925016

Tlačivá potrebné na stiahnutie:
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane

Tlačivá potrebné na stiahnutie:
Daňové priznanie FO typ B

Slávnostné otvorenie nových priestorov

29.04.2014 sme za prítomnosti pani primátorky Modry Ing. arch. Hany Hlubockej, správkyne Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA RNDr. Drahoslavy Finkovej, ďalších zástupcov mesta Modra, rodičov klientov, našich priateľov a iných vzácnych hostí slávnostne otvorili nové priestory Claudiana.
Súčasťou programu, v ktorom naši klienti odprezentovali svoje zručnosti, bola aj módna prehliadka, kde klienti predviedli svoju prácu - brošne a textilné tašky - http://youtu.be/rFWeP9jyLwk

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo aj vďaka finančnej podpore Mesta Modra, Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA. Občerstvenie zabezpečili Pekárne Harmónia Modra, hotel Sebastián, rodičia klientov a klienti samotní.

Bol to pre nás výnimočný deň. Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí nás poctili svojou návštevou, alebo sa akokoľvek podieľali na tomto vydarenom dni.

Nájdete nás aj na fejsbuku :-)

Sme sociálni a naše aktuality môžete sledovať už aj na našej facebook stránke. Tak klikajte Chichocem sa
https://www.facebook.com/Claudianum

Prosíme vás aj v tomto roku o 2%

Spolupodieľajte sa prosím na diele Claudiana. Bez pomoci ľudí okolo nás, len ťažko môžeme plniť svoje poslanie. Našim klientom pomôžete získavať nové zručnosti ako sú varenie, práca v záhrade, skvalitniť prostredie v ktorom sa denne nachádzajú a kde získavajú nové schopnosti, usporiadať rôzne podporné akcie ako sú vernisáž, výstava, deň otvorených dverí a iné.

Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO: 37925016

Tlačivá potrebné na stiahnutie:

 • Pre fyzické osoby, ak ročné zúčtovanie za Vás vykonáva Váš zamestnávateľ, termín podania je do 30.apríla 2014
 • Vyhlásenie 2014
  Vyhlásenie vyplnené 2014
  Potvrdenie o zaplatení dane 2014

  3% Ak chce fyzická osoba poukázať 3% z dane, musí mať odpracovaných za rok 2013 min. 40 dobrovoľníckych hodín práce pre 1 alebo viaceré organizácie. Za túto činnosť jej musí organizácia vydať potvrdenie.

 • Tlačivá pre právnické osoby, termín podania do 31.marca 2014
 • Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov 2014

  POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% z dane prijímateľovi. Ak právnická osoba neposkytne dar vo výške aspoň 0,5% z dane, tak za zdaňovacie obdobie 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Grant z IWC

Mirka manekýnaMirka manekýnaDanka manekýnaDanka manekýna Tlieskam V roku 2013 sme prvýkrát oslovili so žiadosťou o grant medzinárodný klub žien pôsobiaci na Slovensku - International Women´s Club, ktorý je známy svojou charitatívnou činnosťou. Krátko na to, dámy z IWC prišli ku nám a živo sa zaujímali o našu činnosť, chceli vedieť kto sme, čo robíme, aký je zmysel našej práce v Claudiane. Na naše veľké potešenie boli z toho čo u nás videli veľmi povzbudené a hodnotili našu prácu veľmi pozitívne. IWC nám udelil grant na ďalšie fungovanie našej textilnej a kreatívnej dielne. Celú jeseň a zimu mohli naši klienti pracovať na taškách, zhotovovať brošne, ozdoby, vianočné a iné pohľadnice, ktoré sme následne na to mali možnosť ponúkať na vianočných trhoch. Sme vždy úprimne radi, keď nachádzame spolutvorcov nášho "claudiánovského" diela. Vďaka Úsmev.

Vďaka dotácii z MPSVR SR sme ....

nové stoly a stoličky pre Claudianumnové stoly a stoličky pre Claudianummohli koncom roka 2013 urobiť posledné dokončovacie práce a úpravy v nových priestoroch Claudiana. Zakúpili sme madlá do bezbariérovej kúpeľne, stoly a stoličky potrebné na každodennú prácu a pobyt klientov, ako aj notebook s tlačiarňou, ktoré budú slúžiť na sociálnu rehabilitáciu klientov. Možno by sa zdalo, že bežné obyčajné veci, ale práve tie sú nevyhnutné pre každodenné fungovanie nášho zariadenia. Aj vďaka novým stolom a stoličkám, sme mohli prežiť veľmi príjemný vianočný večierok už v nových priestoroch. Ďakujeme!

Radničkine trhy 2013 opäť úspešné

Aj tento rok sme sa v septembri zúčastnili predaja na Radničkinych trhoch v Bratislave. Pre tých, ktorí ešte neviete, sú to trhy kde predávajú svoje výrobky klienti sociálnych zariadení a chránených dielní. Boli sme pripravení - niekoľko týždňov pred sme vyšívali, šili tašky, levanduľové vrecká, vankúšiky, navliekali koráliky do brošní a ozdôb, maľovali pohľadnice s rôznymi motívmi. O naše výrobky bol už tradične veľký záujem a temer všetko sme popredali. Ďakujeme týmto aj organizátorom Radničkiných trhov Inklúzia o. z., ktorá už niekoľko rokov organizuje túto skvelú akciu.

Plníme si túžby

Števko sa v rámci plnenia svojho individuálneho rozvojového plánu učí prepisovať svoje literárne diela do elektronickej podoby. Je to jeho prvá skúsenosť s prácou na počítači. Vďaka jeho vytrvalosti a veľkej snahe učiť sa nové veci bude postupne schopný vyjadriť svoj literárny talent aj elektronicky. Števko má za sebou už niekoľko úspešných účastí na literárnych súťažiach a získaných ocenení. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie SPP.

Rozvíjame svoje talenty a schopnosti

Bude chlebíkBude chlebíkVšetci túžime po schopnosti postarať sa o seba, o iných, robí nás to zrelšími, dospelejšími, zodpovednejšími. Mirkinou túžbou je naučiť sa variť a piecť a má to najdôležitejšie čo k tomu potrebuje - túžbu, vôľu a veľkú snahu. Prostredníctvom grantu získaného z SPP v programe Opora 2013, jej pomáhame uskutočniť jej sen. Mirka sa učí variť, piecť a okrem veľkej radosti, ktorú z toho má, sa stáva zrelšou a samostatnejšou osôbkou. Veľmi sa z toho tešíme a musíme povedať, že nám jej gastronomické kúsky veľmi chutia! Úsmev

Syndikovať obsah