Aktuality

BSK podporil RS Claudianum

Vstupná brána do novéhoVstupná brána do novéhoBratislavský samosprávny kraj finančne prispel na rekonštrukciu priestorov RS Claudianum sumou 2000 €. Táto suma bude použitá na nové kúrenárske rozvody a pokryje aj časť nákladov spojených s vybudovaním nových elektrických rozvodov pre rehabilitačné stredisko.
Ďakujeme poslancom BSK, že časť financií vyčlenili aj pre rekonštrukciu našich priestorov.

Výtvarný salón ZPMP 2010

Štyria naši klienti - Hanka Belková, Mirka Glasová, Beátka Machová a Dušan Liv, sa prostredníctvom svojich výtvarných prác zúčastnili Výtvarného salónu ZPMP 2010. Túto súťaž výtvarných prác postihnutých ľudí každoročne organizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP)pod záštitou pani Silvii Gašparovičovej. Dňa 10.9., v doprovode našej liečebnej pedagogičky - Alexandry Dzurekovej, sa naši klienti zúčastnili vernisáže výstavy. Hankina práca "Na cvičisku" bola vyhodnotená ako jedna z najlepších, za čo si prevzala z rúk pani Gašparovičovej diplom a vecnú cenu. Zúčastniť sa takejto akcie a ešte byť aj ocenený, bolo veľkou poctou pre našich klientov, z čoho máme všetci veľkú radosť.

Výtvarný salón ZPMP 2010Výtvarný salón ZPMP 2010

Výtvarné popoludnie v prírode - Harmónii

Claudianum a Merema maľujúClaudianum a Merema maľujú
Dňa 2.9. RS Claudianum zorganizovalo výtvarné stretnutie v prírode, na ktoré si pozvalo DSS Merema. Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry Nadácie Orange.

Syndikovať obsah