2% ... rok z rokom sa stretol ... 2%

A opäť je tu čas na podávanie daňových priznaní a s tým súvisiaca možnosť poukázať svoje 2% z dane organizácii, ktorá je Vám blízka svojou činnosťou alebo inak získala Vaše sympatie. Sme presvedčení, že všetci potrebujeme byť prijatí a mať možnosť zapájať sa do komunity v ktorej žijeme i napriek nášmu zdravotnému znevýhodneniu. A o to sa tu spoločne snažíme Úsmev

Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO: 37925016

Tlačivá potrebné na stiahnutie: