Ako môžem pomôcť?


Formy podpory:

  • asistent pri práci s postihnutými - vhodná forma získavania praktických skúseností pre študenta, ktorého štúdium vôbec nemusí byť zamerané na danú problematiku
  • skúsenosti človeka, či zamestnaného alebo už na dôchodku, ktorý vie pomôcť so zháňaním sponzorských darov od právnických osôb
  • pomoc pri organizovaní nárazových akcií - či už športových podujatí, alebo iných, kde je každá ruka dobrá
  • alebo máte vlastný nápad ako byť nápomocný Úsmev

Ak máte záujem o ktorúkoľvek z možností, prosím kontaktujte nás. Ďakujeme.