BSK podporil RS Claudianum

Vstupná brána do novéhoVstupná brána do novéhoBratislavský samosprávny kraj finančne prispel na rekonštrukciu priestorov RS Claudianum sumou 2000 €. Táto suma bude použitá na nové kúrenárske rozvody a pokryje aj časť nákladov spojených s vybudovaním nových elektrických rozvodov pre rehabilitačné stredisko.
Ďakujeme poslancom BSK, že časť financií vyčlenili aj pre rekonštrukciu našich priestorov.

Získavanie financií na rekonštrukcie zvlášť teraz, v čase krízy je dosť obtiažne a skutočne, získavame ich len po čiastkach a azda pomaly. Možno máme o to väčšiu radosť z každého úspechu a priblíženiu sa k cieľu. Veríme, že jedného dňa Vás budeme môcť pozvať do nových priestorov RS Claudiana. Dáme Vám vedieť Úsmev