Darcovia

Fyzické osoby: finančné dary nám poukázali zatiaľ darcovia, ktorí nechcú byť menovaní, alebo sú aj nám neznámi
Právnicke osoby: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita Uršulínok v Modre, firma Sandvick, Elektrospol s.r.o.