Ľudia s postihnutím

HankaHanka
Každý človek je jedinečný a má svoju dôstojnosť. Dôstojnosť človeka nie je podmienená ani jeho zdravím, ani bohatstvom ani jeho výkonnosťou. Tendenciou doby je myslieť si, že plnohodnotný človek je taký, ktorý predstavuje ekonomický prínos pre spoločnosť. Tí ktorí sú nejakým spôsobom odkázaní, závislí na druhých, strácajú na hodnote a nie sú potrební. Neuvedomujeme si, že každý človek je závislý na druhom človeku, že všetci sme vzájomne závislí jeden na druhom. Je veľkým omylom myslieť si, že nie.
Človek s postihnutím je rovnako osobou, človekom ako zdravý. Má rovnako svoje túžby, radosti, strachy a má svoje obmedzenia. Tie máme všetci. Postihnutý ich má viac, alebo možno len v našej optike vnímania kvality a hodnoty života.
Skúsenosť ľudí pracujúcich s ľuďmi s postihnutím je taká, že práve títo ľudia sú obohatením a zdrojom sily pre druhých a často akýmisi orientačnými bodmi pre usporiadanie si vlastných životných hodnôt. Robia ľudí ľudskejšími, pretože človekom sa človek stáva skrze sebadarovanie.