Možnosť ako adresovať Vaše 2% z dane konkrétne

Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO: 37925016

Tlačivá potrebné na stiahnutie:
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane

Tlačivá potrebné na stiahnutie:
Daňové priznanie FO typ B