Na konci leta vo "Víne z Mlyna"

Na záver leta sa celá naša claudianovská rodina - klienti, rodičia, súrodenci a zamestnanci stretli na veľmi milom podujatí v Doľanoch vo vinohradníckom dome, ktorý je v priestoroch starobylého Mlyna zo 16.st.Spevy a tance pri muzikeSpevy a tance pri muzikeIch názov je "Vína z Mlyna". Majitelia nám pripravili veľmi príjemné popoludnie spojené s prehliadkou prekrásneho starého Mlyna, degustáciou vlastných vín a výborným gulášom z diviaka. Po jedle a ochutnávke sme si všetci zaspievali za doprovodu gitary a rôznych iných hudobných nástrojíkov, ktoré ožili v rukách našich klietov. Naše mamičky napiekli, takže bolo aj sladké. Bolo radosť vidieť toľko usmiatych tvárí a spokojnosti zo spoločne stráveného popoludnia v takej srdečnej rodinnej atmosfére.
Veľká vďaka za to patrí rodine Demovičovej a Soósovej, majiteľom Vína z Mlyna, ktorí nám celé podujatie pripravili a venovali grátis, bez nároku na akúkoľvek úhradu. Úsmev

Prehliadka MlynaPrehliadka MlynaOchutnávka vínOchutnávka vín