Naučme sa pestovať kvety a pracovať s drevom

Vďaka Nadácii VÚB, ktorá nám udelila grant v grantovej schéme Nádej 2010, sa budeme v tomto roku venovať novej činnosti. Projekt je zameraný na záhradnícke práce a prácu s drevom. Naučíme sa pestovať a sadiť kvety, kríky a taktiež si vyskúšame prácu s drevom - zhotovíme búdky pre vtáčiky a možno sa nám podarí vlastnoručne si vyhotoviť aj lavičku na posedenie.
Celý projekt zrealizujeme do konca septembra 2011.