Nový ateliér

spokojné tváre absoloventovspokojné tváre absoloventovAj toho roku sa naša Hanka zúčastnila výtvarného kurzu "Nový ateliér", ktorý sa konal v priestoroch Insitnej galérie SNG v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Tento kurz bol akýmsi voľným pokračovaním veľmi vydareného projektu z minulého roka, ktorý niesol názov "Otvorená akadémia". Kurz má za cieľ rozšíriť umelecké videnie ľudí s postihnutím ako aj naučiť ich novým maliarskym technikám a zručnostiam. Hanka v rámci svojho individuálneho plánu rozvoja osobnosti (IPRO) veľmi úspešne absolvovala dosiaľ všetky tri kurzy.Odovzdávanie oceneníOdovzdávanie ocenení