Plníme si túžby

Števko sa v rámci plnenia svojho individuálneho rozvojového plánu učí prepisovať svoje literárne diela do elektronickej podoby. Je to jeho prvá skúsenosť s prácou na počítači. Vďaka jeho vytrvalosti a veľkej snahe učiť sa nové veci bude postupne schopný vyjadriť svoj literárny talent aj elektronicky. Števko má za sebou už niekoľko úspešných účastí na literárnych súťažiach a získaných ocenení. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie SPP. Vďaka tomuto grantu sme mohli zakúpiť pre Števka notebook, kde tvorí a prepisuje svoje diela a tlačiareň,kde ich môže vytlačiť. Mať sny je dôležité pre náš rozvoj a môcť ich aj plniť je povznášajúce a napĺňajúce.