Pomôžte nám vytvárať priestor pre zlepšovanie života ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín v Modre a okolí.

Čo myslíte, ako je to správne? Píše sa 2% alebo 2(medzera)%?

Jazyková norma je v prospech písania s medzerou, čiže 2 %. My si myslíme, že dôležité je percento z dane darovať. A diskusiu "o priestore medzi číslicou a znakom percento" nahradiť rozhodnutím vytvárať priestor pre robenie dobrých vecí.

Tlačivo, ktorým poukážete 2 % či 2% v prospech našej organizácie nájdete tu:

Vyhlásenie

Ak ste sa rozhodli vyplniť tlačivo sami a máte otázky, radi Vám s tým pomôžeme. Údaje, ktoré o nás potrebujete sú nasledovné:
Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO: 37925016

ĎAKUJEME, že nám pomáhate zlepšovať život ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín v Modre a okolí.