Prečo?

Darovať môžme svoj úsmev, čas, darovať môžme skúsenosti, radu, darovať môžme i čiastku svojich peňazí. Vyjadrujeme tým svoj postoj k svojmu okoliu, k prostrediu v ktorom žijeme, k ľuďom ktorí nás obklopujú, s ktorými zdieľame isté spoločenstvo, svoj záujem o iných i svoju vieru v dobro.
Vyjadrujeme tým i hodnoty, ktoré vyznávame, to čo je pre nás dôležité, svoj postoj k životu a k jeho zmyslu. Pretože zmyslom života je viac dávať ako dostávať. Až keď sa dokážeme niečoho zrieknuť, získavame.

"Neexistuje človek, pre ktorého by život nemal prichystanú zmysluplnú úlohu. Neexistuje situácia, v ktorej by nám život prestal ponúkať zmysluplné možnosti." Victor E. Frankl