Projekty

Rekonštrukcia priestorov pre RS Claudianum

Claudianum, n. o. rekonštruuje prízemie trojpodlažnej budovy v areáli terajšieho pôsobiska za účelom vytvorenia vyhovujúcich priestorov pre rehabilitačné stredisko (RS). Na dokončenie nám ešte chýba cca 8000 €. Nové rehabilitačné stredisko ponúkne priestranné miestnosti pre vyšší počet uchádzačov a počas dlhšej pracovnej doby (6-8 hod. denne).

Po dokončení rehabilitačného strediska začneme na poschodí budovať podporované bývanie, fungujúce formou rodinného spôsobu bývania. Podporované bývanie bude určené pre tých klientov RS, ktorí už z rôznych dôvodov nebudú môcť zotrvať v domácom prostredí. Takéto zariadenie je určené pre klientov, ktorí sú schopní relatívne samostatného spôsobu života pod dohľadom a spoluvedením odborného pracovníka. Kapacita bývania bude 5-6 ľudí s postihnutím, aby sa zachovala forma rodinného spôsobu života.
Tento projekt realizujeme v rámci budovy, ktorú sme dostali do dlhodobého prenájmu od sestier Uršulínok. Je to časť priestorov bývalej školy, v ktorých už v zrekonštruovanej časti pôsobí veľmi dobre fungujúce súkromné centrum voľného času v Modre a materské centrum. Ide o uzavretý areál s vlastným dvorom a ihriskom, v tesnej blízkosti rodinných domov a miestnych obchodíkov. Na rekonštrukciu získavame financie z viacerých zdrojov.

Miestnosť pre nové RSMiestnosť pre nové RSKlientami rehabilitačného strediska budú tí, ktorí dochádzajú do zariadenia denne zo svojich domovov ako aj všetci tí, ktorí budú ubytovaní v rámci podporovaného bývania. Podporované bývanie bude umiestnené na prvom poschodí. Celková kapacita rehabilitačného strediska bude do 20 klientov. Súčasťou areálu je aj záhrada, v ktorej bude prebiehať pracovná ako aj relaxačná činnosť klientov.

Žiadosti o dotácie na projekt smerujeme aj na štátnu správu. V roku 2008 sme dostali dotáciu na debarierizáciu z MPSVR SR. Viackrát sme podali žiadosť na MF SR, žiaľ z MF SR nebol podporený. Bratislavský samosprávny kraj nám poskytol finančnú dotáciu tiež podľa svojich možností. Získavanie financií zo štátnej správy je náročné zrejme aj kvôli ekonomickej kríze, preto hľadáme aj iné zdroje. Z eurofondov je Bratislavský kraj vyňatý, takže tam sa uchádzať nemôžeme. Veľkým spolufinancovateľm je rehoľa Uršulínok a individuálni darcovia. Na tomto projekte bolo odpracovaných niekoľko desiatok brigádnických hodín bez nároku na odmenu.

Výmena okien pre RSVýmena okien pre RSBrigáda rodičovBrigáda rodičov