Prosíme vás aj v tomto roku o 2%

Spolupodieľajte sa prosím na diele Claudiana. Bez pomoci ľudí okolo nás, len ťažko môžeme plniť svoje poslanie. Našim klientom pomôžete získavať nové zručnosti ako sú varenie, práca v záhrade, skvalitniť prostredie v ktorom sa denne nachádzajú a kde získavajú nové schopnosti, usporiadať rôzne podporné akcie ako sú vernisáž, výstava, deň otvorených dverí a iné.

Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO: 37925016

Tlačivá potrebné na stiahnutie:

 • Pre fyzické osoby, ak ročné zúčtovanie za Vás vykonáva Váš zamestnávateľ, termín podania je do 30.apríla 2014
 • Vyhlásenie 2014
  Vyhlásenie vyplnené 2014
  Potvrdenie o zaplatení dane 2014

  3% Ak chce fyzická osoba poukázať 3% z dane, musí mať odpracovaných za rok 2013 min. 40 dobrovoľníckych hodín práce pre 1 alebo viaceré organizácie. Za túto činnosť jej musí organizácia vydať potvrdenie.

 • Tlačivá pre právnické osoby, termín podania do 31.marca 2014
 • Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov 2014

  POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% z dane prijímateľovi. Ak právnická osoba neposkytne dar vo výške aspoň 0,5% z dane, tak za zdaňovacie obdobie 2013 môže poukázať iba 1,5% z dane.