Sadíme vo veľkom

Sadíme s kvetinárkou SilviouSadíme s kvetinárkou SilviouV rámci projektu Nádej 2010 od Nadácie VÚB, vďaka ktorému sa venujeme toho roku práci so zemou, nákupu priesad, výsadbe kvetín a okrasných stromčekov, úprave drevených hrántov, spoločne okrášľujeme náš dvor a tešíme sa z nových činností, v rámci ktorých naši klienti získavajú nové a oprašujú si staré zručnosti. Počas uplynulých mesiacov sme pod odborným vedením záhradníčky nakupovali materiál, pripravovali pôdu na výsadbu kvetín, venovali sa samotnému sadeniu i úprave drevených hrántov, v ktorých si už našli miesto krásne tuje.

Teraz sa pripravujeme na prácu s drevom, zhotovíme búdky pre vtáčiky a uvidíme čo ešte dokážeme...

Sami sme si nakúpilliSami sme si nakúpilli
Príprava na moreniePríprava na morenie
Sadenie do hrántovSadenie do hrántov
Sadenie tujíSadenie tují