Spôsoby darovania

Finančný dar:

  1. Pravidelným mesačným príspevkom na náš účet - 2623061757/1100
  2. Jednorazovým finančným príspevkom na náš účet
  3. Darovacia zmluva

Nefinančný dar:

  1. hmotný alebo nehmotný dar