Tešíme sa z novej kuchyne

Nová kuchyňa je nie len krásna, ale v rámci terapie sa tu budeme spoločne učiť variť, piecť, obslúžiť sa i prichystať pohostenie pre svojich kolegov. Varenie a všetky činnosti s tým súvisiace ako je nákup potravín, ich uskladnenie, príprava, servírovanie, stolovanie ako aj následné upratovanie je dôležitou, i keď pre mnohých bežnou súčasťou života. Pre nás všetkých je dôležitým stupňom osamostatňovania sa. Celý projekt vznikol vďaka podpore Nadácie VÚB.