Vďaka dotácii z MPSVR SR sme ....

nové stoly a stoličky pre Claudianumnové stoly a stoličky pre Claudianummohli koncom roka 2013 urobiť posledné dokončovacie práce a úpravy v nových priestoroch Claudiana. Zakúpili sme madlá do bezbariérovej kúpeľne, stoly a stoličky potrebné na každodennú prácu a pobyt klientov, ako aj notebook s tlačiarňou, ktoré budú slúžiť na sociálnu rehabilitáciu klientov. Možno by sa zdalo, že bežné obyčajné veci, ale práve tie sú nevyhnutné pre každodenné fungovanie nášho zariadenia. Aj vďaka novým stolom a stoličkám, sme mohli prežiť veľmi príjemný vianočný večierok už v nových priestoroch. Ďakujeme!