Veľká vďaka všetkým za 2%

Claudianum získalo v tomto roku finančnú podporu vo forme 2% z daní od viacerých dobrodincov. Veľká vďaka všetkým Vám, ktorí ste sa rozhodli nás podporiť svojou čiastkou. Boli ste naozaj štedrí! Financie nám pomôžu zveľadiť priestory, v ktorých ponúkame služby našim klietnom ako aj nakúpiť materiál nevyhnutný pri pracovnej terapii. Veľmi si vážime Vašu podporu a srdečne všetkým ďakujeme!