Vízia

Strihanie levanduleStrihanie levanduleKaždý človek potrebuje nie len byť milovaný a milovať iných, ale potrebuje mať pocit vlastnej užitočnosti a niekam patriť. Tak môže nachádzať zmysel svojej existencie a byť darom pre iného.

Našou víziou je, aby sa ľudia s mentálnym postihnutím mohli aktívne zapájať do komunity v ktorej žijú a zažívali, že do nej patria so všetkým kým sú.