Výtvarné popoludnie v prírode - Harmónii

Claudianum a Merema maľujúClaudianum a Merema maľujú
Dňa 2.9. RS Claudianum zorganizovalo výtvarné stretnutie v prírode, na ktoré si pozvalo DSS Merema. Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry Nadácie Orange.

Na stretnutie prišli klienti oboch zariadení, ktorí radi maľujú. Nebolo to len o maľovaní, ale aj o vzájomnom spoznávaní sa, keďže to bola naša prvá spoločná akcia. Maľovali sme na plátna pod holým nebom, na záver stretnutia sme rozložili oheň a opekali.
V novembri chceme urobiť výstavu všetkých prác, ktoré vznikli počas tohoto stretnutia v Galérii Café - v chránenej dielni DSS Merema v Modre.
Bolo to veľmi milé stretnutie, z ktorého sa nám veríme podarí urobiť tradíciu.

Mirka pri práciMirka pri práciDážď nás vohnal dnuDážď nás vohnal dnuPri dohárajúcom ohniPri dohárajúcom ohni