REHABILITAČNÉ STREDISKO CLAUDIANUM

Poskytujeme dennú sociálnu starostlivosť
pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Vaše 2 % majú silu

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Formulár nájdete TU.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

3. Vyplňte formulár VYHLÁSENIE už s predvyplnenými údajmi Claudiana.

4. Obe tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie spolu zašlite na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

5. Povedzte aj svojim známym o možnosti darovať 2-3 % pre Claudianum.

Ďakujeme.

Viete, že ak ste v predošlom kalendárnom roku odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľnícky, máte nárok poukázať 3 % z dane?

Darujte 1-2 % ako právnická osoba

1 % môže darovať každá firma. 2 % môže darovať len firma, ktorá v predošlom roku darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Údaje pre 2% z dane

IČO: 37925016
(pozor, IČO vo formulári vypĺňajte sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne)

Právna forma: nezisková organizácia 

Obchodné meno (názov): CLAUDIANUM n.o.

Sídlo: Štúrova Súpisné číslo: 2386/34B

PSČ: 90001 Obec: Modra

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár