REHABILITAČNÉ STREDISKO CLAUDIANUM

Poskytujeme dennú sociálnu starostlivosť
pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

CLAUDIANUM n.o.

Sociálny úsek – Prevádzka:

Projekty:

Riaditeľka: 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Claudianum n.o.

IČO: 37925016
DIČ: 2022497719 (nie sme platci DPH)

registračné číslo MINV SR: OVVS-1461/235/2007/-NO
registračné číslo BSK:  12/07/4 – OSV

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2306 1757
Tatra Banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Swift kód:  ‎TATRSKBX
Kód banky: 1100

Údaje pre 2% z dane

IČO: 37925016
(pozor, IČO vo formulári vypĺňajte sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne)

Právna forma: nezisková organizácia 

Obchodné meno (názov): CLAUDIANUM n.o.

Sídlo: Štúrova Súpisné číslo: 2386/34B

PSČ: 90001 Obec: Modra

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár