REHABILITAČNÉ STREDISKO CLAUDIANUM

Poskytujeme dennú sociálnu starostlivosť
pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Finančná gramotnosť 2024

V roku 2024 sme sa pustili do cielenej podpory finančnej gramotnosti klientov zariadenia. Sociálne pracovníčky a inštruktorky absolvovali tématické vzdelávanie a následne vytvorili cielený priestor na individuálne a skupinové aktivity na podporu finančnej gramotnosti podľa individuálnych potrieb klientov.

Projekt je financovaný z grantu Nadácie Národnej Banky Slovenska na podporu v oblasti finančného vzdelávania.

ĎAKUJEME

Staňte sa aj vy našim sponzorom

Svoje odborné služby môže spoločnosť poskytnúť zadarmo (Pro Bono).
Alebo nám venujete čas prostredníctvom svojich zamestnancov.

Relaxačno - terapeutické aktivity s hlinou

Tento rok sme zrealizovali sériu stretnutí claudiancov a lektorky, ktorá viedla relaxačno terapeutické aktivity s hlinou. Práca s hlinou patrí medzi obľúbené činnosti s možnosťou sprítomniť sa, relaxovať, bez slov vyjadriť svoje prežívanie a aktuálny vnútorný obraz. Dlhodobo sa práca s hlinou teší obľube medzi klientami, pomáha a „lieči“.

Projekt sme zrealizovali vďaka podpore mesta Modra.

ĎAKUJEME

Charitatívna reklama

Reklamný priestor spoločností

MAXAP s.r.o.
Design Friendly s.r.o.

ĎAKUJEME

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár