Aktuality

Ďakujeme, že vám záleží

V roku 2018 poskytovanie sociálnej služby pre svojich občanov a našu prácu podporili aj:

- mesto Modra
- Budmerice
- Šenkvice

Urobili tak nad rámec svojich zákonných povinností v sociálnej oblasti.
Ďakujeme.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Pomôžte nám vytvárať priestor pre zlepšovanie života ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín v Modre a okolí.

Čo myslíte, ako je to správne? Píše sa 2% alebo 2(medzera)%?

Jazyková norma je v prospech písania s medzerou, čiže 2 %. My si myslíme, že dôležité je percento z dane darovať. A diskusiu "o priestore medzi číslicou a znakom percento" nahradiť rozhodnutím vytvárať priestor pre robenie dobrých vecí.

Tlačivo, ktorým poukážete 2 % či 2% v prospech našej organizácie nájdete tu:

Vyhlásenie

Ak ste sa rozhodli vyplniť tlačivo sami a máte otázky, radi Vám s tým pomôžeme. Údaje, ktoré o nás potrebujete sú nasledovné:
Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO: 37925016

ĎAKUJEME, že nám pomáhate zlepšovať život ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín v Modre a okolí.

"Pozvanie na šálku tanca II.": tanečno-pohybová terapia má už u nás stabilné miesto.

Pravidelné dávky šálky tanca sme si počas roka 2017 mohli dopriať vďaka podpore Nadácie Tatra banky. Pokračovali sme v rozbehnutých aktivitách a už nadobudnutej dôvere či skúsenostiach. Opäť sa potvrdilo, že tanec nie je len pre krásnych a zdravých, ale je výborným prostriedkom komunikácie a sebavyjadrenia. Odborným garantom projektu a lektorom stretnutí je Mgr. Magdaléna Takáčová, tanečno-pohybová terapeutka.

Rastieme osobnostne

Dominika napreduje v hre na klavír. Vďaka Nadácii SPP cez grantový program Opora má na to vhodné podmienky - klavír, lektorku a iné podnety, ktoré zohľadňujú jej potreby. "Najradšej by som bola, keby všetci ľudia boli šťastní, keby som im mohla plniť želania." vraví Dominika. Hudba je jednou z ciest ako za týmto snom ide.

Oporu od Nadácie SPP v snahe napredovať a ísť za svojim cieľom dostala aj Evička. Aktívny relax, čas s priateľmi a súťaživosť sa spájajú v Evičkinej obľúbenej hre petang. Vďaka finančnej podpore sme zakúpili potrebnú výbavu a tričká pre hráčov. Evičke želáme radosť z pohybu a jej tímu držíme palce v hre.

2% jedna z vecí, o ktorých rozhodujeme sami

Tlieskam
Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO: 37925016

Tlačivá potrebné na stiahnutie:

Vyhlásenie

Čas daňových priznaní, ale aj možnosti rozhnodnúť o svojich 2% z dane

Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 34, 900 01 Modra
IČO: 37925016

Tlačivá potrebné na stiahnutie:

Vyhlásenie

Práca šľachtí

Projekt "Práca šľachtí", ktorý bol podporený Nadáciou Tatra banky, bol zameraný na rozvoj pracovných zručností a návykov našich claudiáncov. Z prostriedkov získaných na projekt, sme spoločne s klientmi uskutočnili nákup materiálov a pomôcok do textilnej a kreatívnej dielne.
Všetci potrebujeme vedieť, že naša práca má zmysel. Rovnako to potrebujú zažívať i naši claudiánci. Potrebujú byť posilňovaní v ich vzťahu k vlastnej práci, chápaniu jej širšieho zmyslu, a tým súvisiacich možností formovania svojho života. Výrobky klientov sme prezentovali v komunite i mimo nej, s cieľom sprostredkovať verejnosti obraz o možnostiach a živote ľudí s postihnutím. Záujem verejnosti o výrobky, ich kúpa, objednávky, záujem o život v zariadení, ako aj o životy konkrétnych ľudí s hendikepom uzatvárajú pomyselný kruh zmysluplnosti. Prostriedky z predaja výrobkov budú použité na ďalšie terapeutické a voľnočasové aktivity (napr. arteterapia) a zlepšovanie prostredia (napr. revitalizácia záhrady), ktoré je len ťažko možné prefinancovať z iných zdrojov. Toto sú kroky, ktoré nás posúvajú ďalej. Ďakujeme Úsmev.

Svet cez fotografiu

JesennáJesennáKlára je veľmi tvorivá mladá žena. Svoj umelecký talent prejavuje okrem iného aj písaním básní. Keď sme zistili, že má oko aj na dobrú fotografiu, požiadali sme Nadáciu SPP o udelenie grantu na zakúpenie fotoaparátu pre rozvoj jej talentu a zručností. Pod vedením skúsených amatérskych fotografov mala možnosť dať svojim fotkám profesionálnejší punc. Výsledkom tohto snaženia bola jej účasť na veľmi milom podujatí - Akadémii zážitkov a skúseností, organizovanej Malokarpatskou komunitnou nadáciou Revia, kde predviedla svoje fotografie doplnené jej básňami. Klára je na svoju tvorbu právom hrdá a tešíme sa, že môže rozvíjať svoj talent.

Sila hliny

Hlina a výrobky z nej... Prepojenie tvárnosti, krehkosti, jedinečnosti, úžitkovej a estetickej hodnoty. Vlastnosti hliny môžu pripomínať človeka. Hlina má aj silný terapeutický potenciál a vďaka podpore Nadácie VÚB sme si v septembri 2015 rozšírili zabehnuté arteterapeutické aktivity o pravidelnú prácu s hlinou. Tešíme sa, že nadväzujeme na dlhoročnú modranskú tradíciu vzťahu k hline a jej miesto v bežnom živote. Nadácia VÚB nám finančne pomohla zakúpiť menšiu keramickú pec na vypaľovanie výrobkov. Budeme radi, keď pec budú spolu s nami užívať aj deti z keramického krúžku Centra voľného času v Modre. Nech to dobré čo hlina v sebe má spája ľudí v našom meste.

Syndikovať obsah