REHABILITAČNÉ STREDISKO CLAUDIANUM

Poskytujeme dennú sociálnu starostlivosť
pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Chcete to s nami nezáväzne skúsiť?

Viete, že dobrovoľníctvo má pozitívny vplyv na zdravie človeka? Tak je to nielen Vaša pomoc nám, no i naša Vám. 🙂

Všetky dobrovoľnícke činnosti s klientami sú vedené pod dohľadom a konzultáciami sociálnej pracovníčky rehabilitačného strediska.

Dobrovoľník na výučbu práce klientov na PC

Vedieť bezpečne obsluhovať počítač, vyhľadať si samostatne informácie na webe, či napísať e-mail kamarátovi. 

Dobrovoľník na pohybové aktivity klientov

Niektorí klienti majú veľmi radi hudbu, tanec a pohyb. Pohybové aktivity sú jednoduché spoločné aktivity na podporu sebavyjadrenia, sebaprezentácie a tiež na podporu rešpektu druhých.

Dobrovoľník na starostlivosť o záhradu

Priestory, v ktorých sídlime, disponujú príjemnou záhradou. Postupne ju zveľadujeme a zo zabudnutej záhrady pomaly vzniká malá oáza oddychu. Záhradu využívame na spoločné aktivity, cvičenie či formu rehabilitácie pri starostlivosti o ňu. 

Dobrovoľník na údržbárske práce

Naše priestory si zveľaďujeme svojpomocne a staráme sa o ne sami. Niektoré úkony si svojpomocne spraviť nevieme a vždy sa zíde dobrá rada, či pomoc pri takýchto činnostiach. 

Dobrovoľník na keramiku

Keramikárska práca je precízna, upokojujúca a plná fantázie. Hľadáme osobu, ktorá sa keramikárstvu rozumie a ochotne strávi čas s našimi klientmi.

Digitálny dobrovoľník

Rozumieť príkazovým riadkom, či nastaveniam chce zdatnosť a skúsenosti. Sme dobrí v tom, čo robíme. Pri administrácii nášho webu, SEO, či správe sociálnych sieti potrebujeme pomoc.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár