REHABILITAČNÉ STREDISKO CLAUDIANUM

Poskytujeme dennú sociálnu starostlivosť
pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Kto sme?

Sme nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Svoju činnosť sme zahájili 1. marca 2008. V súčasnosti fungujeme v rámci rehabilitačného strediska Claudianum.
 
Poskytujeme sociálne služby – prostredníctvom pracovnej a sociálnej rehabilitácie zaaktivizujeme  schopnosti klientov a pripravujeme ich na čo najsamostatnejší život, ako aj na možnosť zamestnania sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Spoločne vytvárame atmosféru na vzájomné prijatie, priestor na upevňovanie vlastnej hodnoty, porozumenie.
 
Mnohí takto znevýhodnení občania po ukončení špeciálneho základného, prípadne učňovského vzdelania, majú len minimálnu možnosť nájsť si primerané zamestnanie alebo iné uplatnenie. Väčšina z nich teda aj napriek snahe a chuti zaradiť sa do pracovného procesu, zostáva po ukončení vzdelania doma, kde sa ich nadobudnuté schopnosti nemajú možnosť ďalej rozvíjať, strácajú sa sociálne zručnosti a návyky a vytvára sa sociálna izolácia. Títo ľudia potrebujú žiť v komunite, tak ako všetci zdraví a vytvárať spoločenstvo. Jednou z foriem je aj rehabilitačné stredisko.
 
Naše aktivity sme zamerali aj na prepojenie svetov zdravých a postihnutých ľudí, na vzájomné spoznávanie a zblíženie sa formou spoločných tvorivých alebo športových stretnutí.

Vhodný priestor na denné stretávanie sa a zmysluplné trávenie času

Pracovná rehabilitácia – prostredníctvom aktivít s prvkami ergoterapie, arteterapie a iných činností zameraných na stimulovanie získaných a rozvoj nových pracovných zručností, jemnej motoriky a pracovných návykov

Sociálna rehabilitácia – rozvíjaním sociálnych zručností, nácvikom komunikácie, získavaním nových sociálnych kontaktov, orientáciou v okolitom svete

Máme Voľné miesta

Prijímame nových záujemcov o sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku:

Ako pomôcť?

Búrať mýty, rúcať bariéry chce silu nás všetkých. Nie každý dar musí byť finančný. Venovať svoj čas, materiál, poskytnúť odborné konzultácie, aj to sú formy vítaných darov. 

Jednou z možností, ako nám môžete pomôcť, je aj kúpa výrobkov, tzv. claudianskej tvorivosti.

Všetky výrobky vznikajú počas pracovnej rehabilitácie pod dohľadom odborných pracovníčok. Sú skvelým darčekom pre seba i blízkych. Financie získané z predaja využívame na nákup terapeutických pomôcok či pracovného materiálu pre klientov. A tak vznikajú ďalšie a ďalšie ručne vyšívané, háčkované, drôtikované, či korálkové tvorivosti. Keď si ich zakúpite, stávajú sa z vás claudianski hrdí majitelia.

Produkty sa dajú zakúpiť u nás v rehabilitačnom stredisku počas prevádzkových hodín. Príďte medzi nás. Ukážeme Vám, na čom Claudiancii momentálne pracujú, môžeme si dať spolu šálku medovkového čaju z našej záhrady, či len tak podebatiť.

Previous slide
Next slide

Finančná podpora

Finančné príspevky môžete darovať cez darujme.sk

Kúpa výrobkov

Výrobky, tvz. claudianske tvorivosti, vznikajú počas činnostnej rehabilitácie. Urobia radosť vám, či blízkemu a urobia vás hrdými, claudianskymi majiteľmi.

2% z dane

Vaše percentá majú pre nás silu.
2-3% môže darovať fyzická osoba.
1-2% môže darovať právnická osoba.

Dobrovoľníctvo

Viete, že dobrovoľníctvo má pozitívny vplyv na zdravie človeka? Tak je to nielen Vaša pomoc nám, no i naša Vám. 🙂

Sponzorstvo & Partnerstvo

Svoje odborné služby môže spoločnosť poskytnúť zadarmo (Pro Bono). Alebo nám venujete čas prostredníctvom svojich zamestnancov.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár